Przydatne informacje

ZUS

Wysokość składek ZUS w 2011 roku oraz numery kont.

Składki ZUS za 2011 r.
Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne ** 597,37 zł
(123,24)*
547,99 zł
(113,05)*
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie zdrowotne 243,39 zł
(243,39)*
243,39 zł
(243,39)*
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy 49,38 zł
(0,00)*
49,38 zł
(0,00)*
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

*dla opłacających ZUS ulgowy (od podstawy 30% płacy minimalnej za 2010 rok)

Terminy opłacanie składek ZUS:

  • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.

Informacje szczegółowe:

www.zus.pl – Zakład ubezpieczeń społecznych
http://zus.pl/default.asp?p=1&id=35 – ZUS Informacja na temat składek
http://zus.pl/default.asp?p=1&id=1083 – Formularze ZUS (interaktywne i do wydruku)
http://zus.pl/default.asp?p=1&id=3201 – Informacja na temat umarzania i ulg w spłacie należności do ZUS

PODATKI

Numery kont dla wpłat podatków:

PIT 21101013390020592223000000
CIT 24101013390020592221000000
Ryczałt (PPE) 21101013390020592223000000
VAT 71101013390020592222000000

Terminy:

Podatki dochodowe (PIT, PPE) – do 20-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatek VAT – do 25-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

INFORMACJE DODATKOWE

http://www.mg.gov.pl/node/9801 - Wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
http://www.is.lublin.pl/index.php?id=98 – Urząd skarbowy w Puławach
http://www.is.lublin.pl/index.php?id=19#f8 – Formularze podatkowe
http://mf.gov.pl/ – Ministerstwo finansów
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=PL – Potwierdzenie nr VAT UE
http://www.is.lublin.pl/index.php?id=36&action=view&id_artykuly=287 – Informacja na temat form opodatkowania

DANE KONTAKTOWE

ul. Fieldorfa “Nila” 18 lok.22 (Budynek “HTM”)
24-100 Puławy
tel.81 888 41 51
fax 81 888 41 51
mail: biuro@taxtest.pl

Teresa Stelęgowska

Copyright © 2010-2024 TaxTest Tel: 81 888 41 51 Email: biuro@taxtest.pl